Cookie Maestro | De Ultieme AVG Oplossing Voor Je Website Cookies

Algemene voorwaarden


Onze algemene voorwaarden

1. Overeenkomst tussen jou en Cookie Maestro

1.1. Deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen jouw aanschaf en gebruik van services op de website(s) van Cookie Maestro. Door deze Voorwaarden te accepteren, hetzij door te klikken op een vakje dat jouw acceptatie aangeeft, hetzij door een bestelformulier of een ander document dat naar deze voorwaarden verwijst, uit te voeren, ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst tussen jou en Cookie Maestro (de "overeenkomst").

1.2. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 december 2018 en zijn van kracht tussen jou en Cookie Maestro vanaf de datum waarop je een bestelling uitvoert of een account registreert op de Cookie Maestro website(s). Cookie Maestro behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Als dergelijke wijzigingen als wezenlijk worden beschouwd, zal Cookie Maestro geregistreerde klanten per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen en zullen de wijzigingen één maand na verzending van een dergelijke e-mail van kracht worden. Je voortgezette gebruik van onze website(s) of diensten na dergelijke wijzigingen vormt de bevestiging en instemming van de gewijzigde voorwaarden.

1.3. In geval van verschillen tussen de bewoording van onze website en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

2. De diensten die we leveren - en wat je moet doen

2.1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / ePrivacy-verordening (ePR)

2.1.1. Cookie Maestro biedt een gratis AVG / ePR-scan, die je website analyseert om je een indicatie te geven of je website al dan niet voldoet aan de regels met betrekking tot online tracking in AVG en ePR.

2.1.2. De AVG / ePR-scan is alleen gebaseerd op enkele basisvereisten in de AVG en ePR en is bovendien slechts een analyse van een aantal pagina’s van je website. Het is dus geen volledige analyse van je website. Positieve scan resultaten kunnen daarom niet worden beschouwd als een garantie dat je website voldoet aan alle vereisten in de AVG en ePR.

2.1.3. Beperking van verantwoordelijkheid zoals uiteengezet in clausule 9 en beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in clausule 10, is ook van toepassing op het gebruik van de AVG / ePR-scan.

2.1.4. Als je een volledige analyse van jouw website wilt uitvoeren, moet je je aanmelden voor een Cookie Maestro-abonnement, zie punt 2.2.

2.2. Cookie Maestro-abonnement

2.2.1. Afhankelijk van de aanmeldingsprocedure op onze website en betaling van de Abonnementskosten (zoals gedefinieerd in artikel 3.1 hieronder), levert Cookie Maestro je de services ("Cookie Maestro") die op onze website worden beschreven.

2.2.2. Cookie Maestro is ontworpen als een service om naleving van EU-regels betreffende het gebruik van cookies op je website(s) te vergemakkelijken en om je te helpen de relevante toestemmingen te verkrijgen om cookies van de gebruikers van je website te gebruiken. Cookie Maestro is alleen de serviceprovider van de IT-infrastructuur en het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor correcte implementatie en relevante input voor het systeem te leveren, inclusief het opstellen van een juiste formulering van het verzoek om toestemming en om de nodige informatie aan de gebruikers van je website om zo nodig een "geïnformeerde", "voorafgaande" en "impliciete" of "expliciete" toestemming te verkrijgen.

2.2.3.De relevante EU-wetgeving wordt niet noodzakelijk op dezelfde manier geïmplementeerd in alle EU-landen en we kunnen niet garanderen dat het gebruik van Cookie Maestro automatisch zal leiden tot naleving van alle relevante regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van cookies of het verzamelen van toestemmingen om cookies te gebruiken. We moedigen je aan om lokaal juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de lokale wetgeving wordt nageleefd bij de implementatie van de oplossing op je website en om de formulering van de toestemmingen aan te passen die op jouw website moeten worden getoond.

2.2.4. Als je Cookie Maestro gebruikt om bepaalde strikt noodzakelijke cookies uit te sluiten in het geval dat een gebruiker het gebruik van cookies weigert, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dergelijke cookies strikt noodzakelijk zijn om de basisfunctionaliteit mogelijk te maken die de gebruiker actief op jouw website zoekt in overeenstemming met de huidige wetgeving.

2.2.5. Cookie Maestro zelf stelt automatisch één cookie in de webbrowser van de gebruiker in wanneer de gebruiker je website bezoekt; De first-party cookie "cookieconsent_status" die de toestemming van de gebruiker opslaat. Deze cookie verloopt automatisch 12 maanden na toestemming van de gebruiker. Er zal dan opnieuw toestemming gegeven moeten worden.

2.2.6. Een gebruiker kan te allen tijde een toestemming intrekken door de cookie te verwijderen die wordt vermeld in paragraaf 2.2.5. Als alternatief kan een gebruiker op elk moment een toestemming wijzigen door op een link te klikken die de "renew" -methode van Cookie Maestro activeert zoals beschreven in het onderdeel developers guide op de Cookie Maestro website. Voor deze functie moet je een link naar de methode invoegen vanaf jouw website, bijvoorbeeld van de privacy beleid pagina van jouw website, of implementeer de cookieverklaring van Cookie Maestro die de juiste link bevat, voor het verlengen van de toestemming.

2.2.8. Cookie Maestro heeft toegang tot verzamelde gegevens en configuraties bij het beheer van jouw abonnement, maar heeft niet het recht om de verzamelde gegevens en configuraties te delen, te gebruiken of te verkopen.

2.3. Veiligheid

Cookie Maestro is de dataprocessor en werkt alleen op instructie van u als de gegevensbeheerder. Cookie Maestro zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeautoriseerde openbaarmaking, misbruik of illegale verwerking. Cookie Maestro valt onder de waarborgen die zijn vastgelegd in de wetgeving van Nederland.

2.4. Serviceniveau

Cookie Maestro organiseert zijn middelen om een hoog serviceniveau te bieden met ten minste 99,9% uptime over de werking van de cloudservice en een responstijd van minder dan 1 werkdag voor kritieke ondersteuningsverzoeken (blocking event) en 10 werkdagen voor niet kritieke ondersteuningsverzoeken (non-blocking event).

2.5. Support

Als klant kun je vragen, opmerkingen of suggesties indienen via help@cookiemaestro.nl. Neem contact op met Cookie Maestro als je niet tevreden bent over de geleverde service. Als de zaak niet kan worden opgelost, kun je het online klachtenportaal van de Europese Commissie gebruiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Prijzen

3.1. Cookie Maestro abonnement

3.1.1. Alle volgende abonnementen zijn inclusief maandelijkse websitescans, Consentbanner en Cookie-declaratie op jouw website, Consent-log- en Tracking-rapporten voor documentatie, optionele WordPress plugin, Frontend API voor eenvoudige implementatie. Alle abonnementen zijn voorzien van dezelfde functionaliteiten, zoals een aangepaste cookiebanner, een aangepaste verklaring per cookie, meerdere talen, e-mailrapporten.

3.1.2. Actuele prijzen zijn te vinden op https://www.cookiemaestro.nl/prijzen.

3.1.3. De prijzen kunnen op elk moment door Cookie Maestro worden gewijzigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen, die je per e-mail wordt toegestuurd als je klant van ons bent.

3.1.4 Abonnements-plan

Cookie Maestro hanteert 4 verschillende abonnements-plannen, die uitsluitend afhankelijk zijn van de door Cookie Maestro gevonden en gecrawlde pagina's. Afhankelijk van de 'grootte' van de website op basis van de gevonden pagina's wordt het abonnement automatisch bepaald door Cookie Maestro. De abonnementsvormen en bijbehorende pagina-aantallen zijn beschreven op https://www.cookiemaestro.nl/prijzen .

3.1.5. Probeerversie

3.1.5.1. Als je jezelf aanmeldt voor een proefversie van Cookie Maestro, kun je de service 14 dagen gratis gebruiken. De proefversie biedt toegang tot alle functies van Cookie Maestro. Na deze 14 dagen wordt de proefversie automatisch omgezet naar één van de vier Cookie Maestro plannen, afhankelijk van de pagina-aantallen van het domein.

3.1.5.2. Wil je de probeerversie beëindigen, dan kun je het betreffende domein via de Domein Manager verwijderen door in te loggen in de Domein Manager, het betreffende domein te kiezen, en het domein te verwijderen via de Beheer-knop. Alle gegevens met betrekking tot het domein zullen automatisch worden verwijderd en eventuele facturatie wordt stopgezet.

3.1.6. Gratis

3.1.6.1. Als jouw domein 10 pagina's of minder bevat, maak je automatisch gebruik van het Gratis-plan. Alle functionaliteiten zijn beschikbaar, ook in het Gratis-plan.

4. Betaling en facturering

4.1. Abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd en zijn betaalbaar via bank overschrijving of creditcard. De facturatie verloopt in zijn geheel via het veilige Stripe-platform (https://stripe.com). Bij de eerste factuur moet je ons geldige en bijgewerkte creditcardinformatie verstrekken. Je machtigt ons om een dergelijke creditcard of bankrekening herhaaldelijk in rekening te brengen voor alle services die je hebt geaccepteerd om te kopen van onze website. Door onze factureringsovereenkomst te accepteren, sta je Cookie Maestro als handelaar toe om de incasso te starten zonder verdere toestemming van jou.

4.2. Je bent verplicht om je betalingsgegevens actueel te houden. Wijzigingen kun je aan ons doorgeven via help@cookiemaestro.nl

4.3. We brengen de abonnementskosten van de eerste maand in rekening, inclusief eventuele btw, nadat je proefperiode is verlopen. Jouw factuur - welke per mail wordt verzonden – moet je binnen 30 dagen na ontvangst betalen.

4.4. Alle aanvullende domeinen die je wilt toevoegen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4.5. Na elke maandelijkse domeinscan, zal Cookie Maestro automatisch de grootte van de volgende abonnementskosten voor elke domeinnaam vaststellen op basis van het aantal gevonden sub pagina’s. Bij een maandelijks abonnement wordt in de eerstvolgende maand het nieuwe bedrag in rekening gebracht.

4.6. Of de abonnementskosten worden betaald via bankoverschrijving of creditcard, facturen worden verzonden naar het e-mailadres dat is geregistreerd bij jouw bestelling.

4.7. Je kunt vragen over betalingen op elk moment stellen door een e-mail te sturen aan help@cookiemaestro.nl

4.8. Als je met een creditcard betaalt, zullen wij eventuele transactiekosten betalen.

4.9. Lokale btw wordt in rekening gebracht aan klanten in Nederland.

4.10. Alle bestellingen worden afgerekend in Euro’s (EUR).

5. Termijn en beëindiging

5.1. De Overeenkomst en jouw abonnement op onze diensten zullen van kracht zijn vanaf het moment dat je jezelf aanmeldt voor onze diensten op onze website en tot het abonnement en de Overeenkomst door jou of ons wordt beëindigd.

5.2. Je kunt jouw abonnement op elk gewenst moment annuleren of aangeven dat een domein uit jouw configuratie verwijderd moet worden. Zie voor uitleg 3.1.5.2 hierboven. Je kunt jouw abonnement ook met onmiddellijke ingang annuleren door een e-mail te sturen aan help@cookiemaestro.nl met als onderwerp "Mijn account annuleren". Jouw gegevens (inclusief accountinformatie, facturen en verzamelde toestemming van gebruikers) worden permanent verwijderd zonder verdere waarschuwing of een optie om te herstellen. Het is jouw plicht om de Cookie Maestro-scripts op jouw website te verwijderen voordat je jouw account annuleert, omdat het script niet werkt vanaf het moment dat je jouw account annuleert.

5.3. Alle maandelijkse die vooraf worden gedaan, worden niet terugbetaald wanneer je jouw abonnement opzegt of een domein laat verwijderen.

Verantwoordelijk gebruik en gedrag

Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, hulpmiddelen, diensten, producten en hulpmiddelen die we je zowel gratis als betaalbaar stellen, hetzij direct, hetzij indirect (de "bronnen"), stem je ermee in deze bronnen alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn bedoeld als toegestaan door (a) deze voorwaarden, en (b) toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde onlinepraktijken of richtlijnen.

Je begrijpt dat:

 • a. Om toegang te krijgen tot onze services, kan het zijn dat je bepaalde informatie over jezelf (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) moet verstrekken als onderdeel van het registratieproces of als onderdeel van je vermogen om de hulpbronnen te gebruiken. Je gaat ermee akkoord dat de door jou verstrekte informatie altijd juist, correct en actueel is.
 • b. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van aanmeldingsgegevens die worden gekoppeld aan een account.
 • c. Je mag alleen geautoriseerde gebruikers toestaan om de informatie te gebruiken. En je moet ervoor zorgen dat iedereen die de informatie gebruikt dit alleen doet voor jouw geautoriseerde gebruik en voldoet aan deze voorwaarden.
 • d. Je mag de informatie niet beschikbaar stellen aan een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, in welke vorm dan ook door verhuur, servicebureau, hosting, tijdverdelingsregistratie of demonstratie van de Bronnen aan een derde partij.
 • e. Toegang tot (of poging tot toegang tot) onze bronnen op elke andere wijze dan door middel van de middelen die wij bieden, is ten strengste verboden. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je geen toegang krijgt tot (of probeert te krijgen tot) onze bronnen via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.
 • f. Het is ten strengste verboden deel te nemen aan activiteiten die onze bronnen verstoren of storen, inclusief de servers en/of netwerken waar onze bronnen zich bevinden of verbonden zijn. Dit omvat het op enigerlei wijze beperken van enige andere geautoriseerde gebruiker van het gebruik van de bronnen.
 • g. Het is ten strengste verboden om onze Bronnen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • h. De bronnen mogen op geen enkele manier worden gebruikt die onwettig is of die Cookie Maestro schaden, zoals door Cookie Maestro naar eigen goeddunken bepaald.
 • i. Je kunt je uiterste best doen om samen te werken en Cookie Maestro te assisteren bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofd gebruik, kopiëren of openbaar maken van de Bronnen, of enig deel daarvan.
 • j. Als je op de hoogte bent van enige daadwerkelijke of dreigende inbreuk op piraterij van de Resources, of als een claim van een piraterij tegen je wordt ingediend door een andere partij dan Cookie Maestro in verband met je gebruik van de Resources, zul je Cookie Maestro hiervan op de hoogte stellen zodra dit op verantwoorde wijze mogelijk is.
 • k. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen, verliezen of schade die wij direct of indirect oplopen of lijden als gevolg van ongeoorloofde activiteiten die door jou worden uitgevoerd, zoals hierboven uitgelegd, en die strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid kan veroorzaken.
 • l. We kunnen op onze website verschillende open communicatiehulpmiddelen aanbieden, zoals een helpdesk, blogopmerkingen, blogposts, openbare chat, forums, prikborden, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en recensies, verschillende sociale-mediaservices, enz. Je begrijpt dat we over het algemeen de content van gebruikers van deze verschillende communicatiemiddelen niet pre-screenen of controleren, wat betekent dat als je ervoor kiest deze tools te gebruiken om elk type inhoud op onze website in te dienen, het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid is om deze tools te gebruiken in een verantwoordelijke en ethische manier. Door informatie te plaatsen of anderszins open communicatiehulpmiddelen te gebruiken zoals vermeld, stem je ermee in dat je geen inhoud zult uploaden, plaatsen, delen of anderszins zult verspreiden die:
  • - illegaal is, bedreigend, lasterlijk, beledigend, intimiderend, intimiderend, frauduleus, bedrieglijk, invasief, racistisch of bevat een suggestieve, ongepaste of expliciete taal;
  • - Inbreuken op handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van een partij;
  • - Alle soorten ongeautoriseerde of ongevraagde reclame bevat;
  • - Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief medewerkers of vertegenwoordigers van Cookie Maestro.
 • m. We hebben het recht om naar eigen goeddunken alle inhoud te verwijderen die naar ons oordeel niet voldoet aan deze voorwaarden, samen met inhoud waarvan we vinden dat deze anderszins aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig of in strijd is met auteursrechten of handelsmerken van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten bij het verwijderen van dergelijke inhoud. Als je inhoud plaatst die we verwijderen, stem je hierbij in met een dergelijke verwijdering en stem je ermee in af te zien van enige vordering op ons.
 • n. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud die door jou of andere externe gebruikers van onze website wordt geplaatst. Content die door jou wordt geplaatst met behulp van open communicatie-instrumenten op onze website, mits deze niet in strijd is met of inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken van derden, wordt het eigendom van Cookie Maestro en als zodanig geeft dit ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijd, royalty-vrije, exclusieve licentie om te reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, publiekelijk weergeven en/of distribueren naar eigen goeddunken. Dit verwijst alleen naar en is van toepassing op inhoud die is geplaatst via open communicatiehulpmiddelen zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, noodzakelijk om onze services te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces, valt onder ons privacy beleid.
7. Vrijwaring

Je stemt ermee in Cookie Maestro en haar gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, functionarissen, managers, werknemers, donateurs, wederverkopers, agenten en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen, van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaten vergoedingen, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden of het niet nakomen van enige verplichtingen met betrekking tot jouw account die door jou of een andere persoon die jouw account gebruikt, zijn opgelopen. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging van elke claim over te nemen waarvoor we op grond van deze voorwaarden recht hebben op schadevergoeding. In dat geval zul je ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons wordt gevraagd.

8. Privacy

Je privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we een afzonderlijk privacy beleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe we je gegevens verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons privacy beleid valt onder de reikwijdte van deze voorwaarden. Lees ons privacy beleid in zijn geheel op https://www.cookiemaestro.nl/privacy-policy

9. Beperking van verantwoordelijkheid

9.1. Door onze website of diensten te gebruiken, begrijpt je en stem je ermee in dat alle bronnen die wij verstrekken "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zijn. Dit betekent dat we je niet vertegenwoordigen of je niet garanderen dat:

 • - het gebruik van onze middelen aan je behoeften of eisen zal voldoen.
 • - het gebruik van onze middelen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
 • - de informatie verkregen door het gebruik van onze middelen accuraat of betrouwbaar zal zijn, en
 • - alle gebreken in de werking of functionaliteit van de door ons geleverde hulpbronnen worden hersteld of gecorrigeerd.

9.2. Verder begrijp je en stem je ermee in dat:

 • a. alle inhoud die wordt verkregen door het gebruik van onze bronnen, wordt gedaan naar eigen goeddunken en risico en je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computer of andere apparaten voor gegevensverlies als gevolg van het opslaan van dergelijke inhoud.
 • b. geen informatie of advies, hetzij expliciet, impliciet, mondeling of schriftelijk, verkregen door jou van Cookie Maestro of door middel van bronnen die wij verstrekken, creëert enige garantie, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden beschreven.
10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1. In samenhang met de beperking van verantwoordelijkheid zoals hierboven uitgelegd, begrijp en stem je er uitdrukkelijk mee in dat elke vordering op ons beperkt zal zijn tot het bedrag dat je in de afgelopen 12 maanden, indien van toepassing, hebt betaald voor het gebruik van producten en/of diensten. Cookie Maestro is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade of schadevergoeding die door jou kan worden geleden als gevolg van het gebruik van onze services, of als gevolg van eventuele wijzigingen, gegevensverlies of -corruptie, annulering of verlies van informatie, of downtime in de mate dat toepasselijke aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn.

10.2. Tenzij anders vermeld, verwerpt Cookie Maestro uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en zonder schendingen.

11. Auteursrechten / handelsmerken

11.1. Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op de Cookie Maestro website(s), gedefinieerd als de bronnen in clausule 6, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, websitenaam, code, afbeeldingen en logo's, zijn de intellectuele eigendom van Cookie Maestro en worden beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht. Elk ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of overdracht van enige inhoud op deze site is ten strengste verboden, tenzij specifiek geautoriseerd door Cookie Maestro.

11.2. Deze Voorwaarden verlenen je geen eigendomsbelangen in of aan onze Bronnen, maar slechts een beperkt gebruiksrecht dat herroepelijk is in overeenstemming met deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Cookie Maestro verleent geen enkele licentie of ander recht om handelsmerken, servicemerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere intellectuele eigendommen te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden of schriftelijk overeengekomen.

11.3. Bovendien erken je jezelf te onthouden van elke handeling die anders onze Resources in het gedrang brengt, inclusief maar niet beperkt tot:

 • - reverse-engineering, reverse compileren, decoderen, disassembleren of anderszins proberen de broncode van de Resource te achterhalen;
 • - afgeleide werken van het Product wijzigen, vertalen of creëren;
 • - rechten of gebruik op de Middelen sub-licentiëren, doorverkopen, verhuren, leasen, distribueren, op de markt brengen, commercialiseren of anderszins overdragen; of
 • - de Resources in te sluiten in toepassingen van derden, tenzij expliciet toegestaan.

  11.4. Op verzoek van Cookie Maestro moet je op elk moment kunnen en bevestigen dat je jezelf aan de bepalingen van de clausules in deze overeenkomst houdt. Als je niet binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek een dergelijke bevestiging verstrekt, kan dit naar eigen goeddunken van Cookie Maestro worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze voorwaarden.

  12. Toepasselijk recht en plaats

  12.1. De website(s) van Cookie Maestro worden beheerd door DS Internet en Cookie Maestro is een handelsnaam van DS Internet. Door onze website(s) te bezoeken of onze diensten te kopen stemt u ermee in dat de wetten van Nederland, met uitzondering van wettelijke bepalingen die zouden leiden tot de toepassing van een andere wet dan de Nederlandse wet, van toepassing zijn op alle aangelegenheden met betrekking tot het gebruik van onze website(s) en de aankoop van alle producten of diensten via deze website(s).

  12.2. Ingeval van geschillen of verschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Overeenkomst (inclusief een geschil of verschil met betrekking tot de geldigheid van de Voorwaarden of de Overeenkomst), wordt naar een dergelijk geschil of verschil verwezen en opgelost volgens het vonnis van de Nederlandse rechtbanken en je hierbij jezelf onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

  13. Contactinformatie

  Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Servicevoorwaarden zoals hierboven beschreven, kun je contact met ons opnemen op:

  Cookie Maestro
  Telefoon: +31 (0)6 222 64246
  E-mail: help@cookiemaestro.nl
  KvK nr: 57885052