Cookie Maestro | De Ultieme AVG Oplossing Voor Je Website Cookies

Tracking iframes blokkeren

iframe blokkeren (bijv. YouTube)

Laat Cookie Maestro het werk doen als het gaat om het wel of niet plaatsen van cookies op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Iframes in je website die cookies plaatsen (zoals YouTube) moeten voorzien worden van een data-cookiemaestro="true" data-attribuut. Voeg het data-attribute toe en maak van het src-attribuut een data-src attribuut. Cookie Maestro zal er voor zorgen dat het iframe pas ingeladen wordt als de bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven.

Wijzig dit...

          <iframe src="..."></iframe>

Naar dit...

          <iframe data-src="..." data-cookiemaestro="true"></iframe>